Het mysterie van de schepping

13 mei Leusden

Pico della Mirandola's ‘Heptaplus’. Het Renaissance-genie Pico della Mirandola is vooral beroemd om zijn Rede over de menselijke waardigheid. En ook levert Pico een nauwelijks te bevatten en nooit geëvenaarde prestatie door in 900 stellingen, alle religies en filosofieën samen te brengen.

Maar een intrigerend sluitstuk is toch wel zijn late werk Heptaplus!
Daarin zoekt het genie Pico naar het mysterie van de schepping. Dit unieke, commentaar op de zes dagen van de schepping neemt een bijzondere plaats in binnen de geschiedenis van de bijbelexegese.
Hamvraag bij de interpretatie zal blijken te zijn of de Heptaplus een kabbalistisch werk is, of net niet?
Joodse invloeden en sporen van de Kabbala zijn onmiskenbaar in het oeuvre en denken van Pico.
Op deze dag zal nu een sluier worden opgelicht van het -ook nu- verrassend nieuwe in Pico’s bijbelexegese in de Heptaplus!
Eens te meer biedt Pico een ingenieuze combinatie van joods-christelijke exegese, van esoterisch denken, van allegorische interpretaties gebaseerd op Dionysius de Areopagiet en van neoplatoonse schemata toegespitst op het principe: de schepping met als toppunt de mens.
Maar hoe combineert Pico dit alles? En waarom zo? Een belevenis!

Prof. dr. Jan Papy, hoogleraar (Neo-) Latijnse literatuur te Leuven leidt de cursus. Hij schreef recent de inleiding en het nawoord bij Pico’s boek: “Rede over de menselijke
waardigheid”. In zijn nawoord gaat Jan Papy ondermeer in op ‘Pico in het hedendaagse denken’.
Verder is hij internationaal bekend om zijn vele boeken, publicaties, voordrachten en erkenningen. Zo werd hij bijvoorbeeld gewaardeerd met de prijs van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten voor jonge Vlaamse onderzoekers.

prijs: € 50,10 (incl. lunch, koffie, thee)
opgave en locatie ISVW: 033 – 46 50 700

Leeftocht voor Onderweg is een samenwerkingsverband tussen Buitengoed Fredeshiem, Van Eeghenstichting, ISVW, Mennorode en Dopersduin.Leeftocht voor onderweg kan als brochure worden aangevraagd. Hierin is opgenomen een uniek cursusaanbod voor religieus en spiritueel Nederland voor het eerste halfjaar van 2012.
website: www.leeftocht.nl
U schrijft in bij de accommodatie (Fredeshiem, ISVW of Dopersduin) waar de activiteit plaats vindt.