'Religieuze overtuiging is meer dan een mening'

20 december, 2012 - 09:15

Een religieuze overtuiging is ingebed in een levenshouding die niet te reduceren is tot een verzameling meningen, schrijft godsdienstfilosoof Taede Smedes.

Volgens journalist en filosoof Martin Slagter is een geloofsovertuiging 'ook maar een mening' en verdient zij op grond daarvan niet meer respect dan andere opvattingen. 

Sterker nog, 'het Westen' zou zich consequent op het standpunt moeten stellen dat een religieuze overtuiging niets anders dan een mening is. Doet 'het Westen' dat consequent, dan zal dat op termijn de gewelddadige protesten tegen beledigingen van de islam doen afnemen.

Slagter verwoordt hier een stelling die onder atheïsten mateloos populair is. Maar zoals dat bij atheïsten meestal het geval is, is ook hier sprake van onwetendheid ten aanzien van wat religieus geloof inhoudt, een onwetendheid die tot uiterst naïeve oordelen aanleiding geeft. ... Lees dit betoog verder op Volkskrant.nl


Reacties

Gerelateerd thema

Er zijn geen gerelateerde artikelen in dit thema